Nordahl Jenssen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
- Landingsforskriften med journalføring og merking/adskillelse- ERS- Kystfiskeapp- Diverse - Ressurskontroll med tilhørende oppgaver- Fiskerireguleringer 62NArbeid mot salgslag, bifangst, leiefartøy (havari), åpen gruppe, dispensasjon for transport av fisk, turistfiske, fangstbasert akvakultur, ERS/APP, fiskerireguleringer 62N, ressurskontroll, journalføring/merking/adskillelse.