Liv Sonja Halonen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ressurskontroll, torsk, hyse, sei, bifangst, not, trål, snurrevad, åpen gruppe, kongekrabbe, snøkrabbe, samekvote, kystfiskekvoten, ungdomsfiskeordningen, turistfiske, fangstbasert akvakultur, landingsforskriften, havnestatskontroll, kystfiskeapp, saga.