Karl Anton Lorgen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Kvitfisk, pelagisk, arbeid mot salgslag, bifangst, not, trål, line, snurrevad, leppefisk, tang og tare, hummer, kreps, krabbe (taske), teiner, turistfiske, hamnestatskontroll