Bård Hansen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Tilsyn og kontrolldivisjon, Resurs kontroll hvitfisk.