Lisa Maria Hagalid Haug

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon akvakulturtilsyn og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

miljø knyttet til akvakultur, B-undersøkelser, miljøundersøkelser, hardbunnsundersøkelser, legemiddeltilsyn, kobbertilsyn, høringer av akvakultursøknader