Leni Marie Lisæter

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon akvakulturtilsyn og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Akvakultur, rømmingsinspeksjonar, Nytek, IK-akvarevisjonar, biomasse, miljø