Roger Aasarmoen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Avdeling: operativ avdeling

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver: