Lise Nygård Nilsen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Avdeling: operativ avdeling

Seksjon: seksjon akvakulturtilsyn og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
havbruk, administrative oppgaver