Berit Johansen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Avdeling: operativ avdeling

Seksjon: seksjon akvakulturtilsyn og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Erfaringsbasen, rømming av fisk, akvakultur, oppdrett,