Lorena Bergesen Ervland

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Avdeling: avdeling oppfølging

Seksjon: seksjon reaksjoner

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Saksbehandler innen ressurskontroll - alle type reaksjoner. Testperson/superbruker i SAGA.