Ruth Lillian Kjæmpenes

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Avdeling: avdeling oppfølging

Seksjon: seksjon kriminalitetsforebygging

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
leder seksjonen