Avdeling oppfølging

Ledes av Elin Svanes Hjørungnes. Avdelingen har ansvar for oppfølgende tilsyn og kontroll med næringene, basert på risikovurderinger og føringer gjennom føringsbrev fra divisjonsdirektør. Kriminalitetsforebyggende arbeid er spisset i en egen seksjon. Reaksjoner håndteres i en landsdekkende seksjon som fatter vedtak både for akvakultur og fiskeri.


Navn
Elin Svanes Hjørungnes
Se ansatte
Se ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet