Seksjon organisasjonsutvikling

Ledes av Eolo Ulrich. Seksjonen ble opprettet for å styrke direktoratets organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling. Seksjonen har også ansvar for videreutvikling av sentrale overordnede HMS-rutiner og -systemer samt kontakt mot utdanningsmiljøene.


Navn
Eolo Ulrich
Grete Birkenes
Ingeborg Aasbø (permisjon)

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet