Jørgen Svendsen

E-post:

Avdeling/seksjon: norsk FMC i statistikkavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
sporing av fiskefartøy, godkjenning sporingsutstyr