Jens Altern Wathne

E-post:

Telefonnummer: 995 68 688

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: norsk FMC i statistikkavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

- Delta i drift av 24/7 tjeneste
- Godkjenning av Elektronisk rapporteringssystem-software;
- oppfølging i forhold til endring i ers regelverk og ERS avtaler
- oppfølging av ERS regelverk i forhold til interne system og system hos leverandører
- Godkjenning fangstdagbok
- Landingsmelding
- Kvotekontroll og melding
- Oppfølging, testing av logiske tester
- Dokumentasjon av ERS tabeller
- Kystfiske App - praktisk gjennomføring
- Oppfølging / opplæring av FMC operatører
- Fangstprøve lotteriet
- Utvikling og tilrettelegging av ERS data for internt (STA) og eksternt brukere

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen