Anders Østreim

E-post: anders.ostreim@fiskeridir.no

Telefonnummer: 970 78 812

Stilling: seksjonssjef

Avdeling/seksjon: norsk FMC i statistikkavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Leder Norsk FMC. Norsk FMC har ansvaret for satellittsporing av fiskefartøy, ta imot og overvåke innsending av elektroniske og manuelle fangst- og aktivitetsrapportering og håndtere havnestatsrapportering for norske fartøy og utenlandske fiskefartøy når disse lander i utenlandsk / norsk havn. Norsk FMC bemanner også direktoratets tips-og beredskapstelefon.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen