Anders Aasebø Pedersen

E-post: Anders-Aasebo.Pedersen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 55 23 83 36

Stilling: Rådgiver

Avdeling/seksjon: norsk FMC i statistikkavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Arbeider i turnus ved Norsk FMC. Overvåker inngang av posisjonsmeldinger og elektronisk fangstdagbok, tar imot og kvalitetssikrer kvotekontrollmeldinger, havnestatskontrollmeldinger, innmelding av rømt oppdrettsfisk og andre innmeldinger per fax. Bemanner Fiskeridirektoratet Tips- og beredskapstelefon, samt forespørsler fra utenlandske FMCer, kystvakt og næringsutøvere.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen