norsk FMC

Ledes av Anders Østreim. Seksjonen arbeider med FMC (fisheries monitoring center), som overvåker all fiskeriaktivitet i norsk og internasjonalt farvann og følger og utvikler den elektroniske rapporteringen. Alle norske fartøy og alle utenlandske fartøy i norsk sone må rapportere jevnlig om blant annet posisjon og fiskeriaktivitet.

Mer om FMC 


Navn
Anders Aasebø Pedersen
Anders Østreim
Anne Berit Aspevik
Eli Haugland
Helene Bjørnevik Bjelland
Jens Altern Wathne
John-Erik Ågotnes
Julian Aase
Jørgen Svendsen
Karl Rune Markussen
Karoline Borthen
Per Finne
Viggo Edvardsen
Vilde Malene Sandtorv

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet