norsk FMC

Ledes av Anders Østreim. Seksjonen arbeider med FMC (fisheries monitoring center), som overvåker all fiskeriaktivitet i norsk og internasjonalt farvann og følger og utvikler den elektroniske rapporteringen. Alle norske fartøy og alle utenlandske fartøy i norsk sone må rapportere jevnlig om blant annet posisjon og fiskeriaktivitet.

Mer om FMC 

Navn Telefonnummer
Anders Aasebø Pedersen 55 23 83 36
Anders Østreim 970 78 812
Anne Berit Aspevik 55 23 83 36
Eli Haugland 55 23 83 36
Ingar Romslo 902 79 341
Ingvild Stuberg 974 32 335
Jens Altern Wathne 995 68 688
John-Erik Ågotnes 936 22 556
Karl Rune Markussen 952 37 287
Karoline Borthen 55 23 83 36
Kristi Løne 55 23 83 36
Kristian Landmark Skaar 55 23 83 36
Mikkel Andreas Eriksen 55 23 83 36
Per Finne 951 08 344
Sigmund Engesæter 913 83 616
Syver Storm-Furru 55 23 83 36

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet