Stein Olav Kolle

E-post:

Avdeling/seksjon: Analyse- og formidlingsseksjonen i statistikkavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Datatilrettelegging.