Trond Almendingen

E-post:

Avdeling/seksjon: analyse- og formidlingsseksjonen i statistikkavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Mottakssystem for landings- og sluttseddeldata. Kvalitetskontroll. Formidling og tilrettelegging av data og statistikk fra ulike kilder; elektronisk rapportering (ERS) og landings- og sluttseddel, registre mm. Nasjonal og internasjonal statistikkrapportering. Interne/eksterne forespørsler om fiskeridata. Norsk representant i statistikkarbeidsgruppe i NEAFC, medl. analysegruppen for risikokontroll/Analyseprogram. Leder av av arbeidsgruppe i bilateralt utviklingsprosjekt med Sri Lanka. Nestleder i NTL Fiskeridirektoratet, medlem av ansettelsesrådet og lokalt AMU ved hovedkontor. Mange og spredte oppgaver.