Trond Almendingen

E-post:

Telefonnummer: 992 46 038

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: analyse- og formidlingsseksjonen i statistikkavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

- Mottakssystem for landings- og sluttseddeldata.
- Kvalitetssikring og innholdskontroll.
- Utvikling og tilrettelegging av data, kombinere ulike kilder inkl. elektronisk rapportering (ERS) og landings- og sluttseddel.
- Sammenstille data iht. nasjonale og internasjonale rapporteringsforpliktelser.
- Interne/eksterne forespørsler om fiskeridata
- Annen formidling av fiskeristatistikk fra landings- og sluttseddeldata og ERS.
- Medlem i arbeidsgrupper:
"WGSTATS i NEAFC"
"Nytt kvotesystem"
. Arbeid mot salgslag
- Rapporter på hjemmeside
- Fangststatistikk

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen