Trond Almendingen

E-post:

Avdeling/seksjon: analyse- og formidlingsseksjonen i statistikkavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
- Mottakssystem for landings- og sluttseddeldata.- Kvalitetssikring og innholdskontroll.- Utvikling og tilrettelegging av data, kombinere ulike kilder inkl. elektronisk rapportering (ERS) og landings- og sluttseddel.- Sammenstille data iht. nasjonale og internasjonale rapporteringsforpliktelser.- Interne/eksterne forespørsler om fiskeridata- Annen formidling av fiskeristatistikk fra landings- og sluttseddeldata og ERS.- Medlem i arbeidsgrupper: "WGSTATS i NEAFC" "Nytt kvotesystem". Arbeid mot salgslag- Rapporter på hjemmeside- Fangststatistikk