Rune Baug Mjørlund

E-post:

Avdeling/seksjon: analyse- og formidlingsseksjonen i statistikkavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
arbeid mot salgslag, rapporter på hjemmeside, fangststatistikk, statistikk fangstdagbok (ERS), koder (fiskeart, redskap, produkter etc.), landingsseddel, sluttseddel, statistikk åpen gruppe, makrellstørje