Randi Sofie Sletten Hopland

E-post: randi-sofie.sletten@fiskeridir.no

Telefonnummer: 974 33 041

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: analyse- og formidlingsseksjonen i statistikkavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

kvalitetssikring og formidling av fiskeridata fra landings- og sluttseddelsystemet, samarbeid med salgslagene, fast medlem i Statistikkrådetrapporter, fangststatistikk, landingsseddel, sluttseddel, data til forskning, åpne data, offisiell statistikk

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen