Randi Sofie Sletten Hopland

E-post:

Avdeling/seksjon: analyse- og formidlingsseksjonen i statistikkavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
kvalitetssikring og formidling av fiskeridata fra landings- og sluttseddelsystemet, samarbeid med salgslagene, fast medlem i Statistikkrådetrapporter, fangststatistikk, landingsseddel, sluttseddel, data til forskning, åpne data, offisiell statistikk