Oddrunn Ølmheim

E-post:

Avdeling/seksjon: analyse- og formidlingsseksjonen i statistikkavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten, Økonomiske- og biologiske nøkkeltall for de norske fiskeriene, Generelle interne og eksterne henvendelser, statistikk fisketillatelser (deltakeradganger og konsesjoner).