Oddrunn Ølmheim

E-post: oddrunn.olmheim@fiskeridir.no

Telefonnummer: 974 33 395

Stilling: seniorkonsulent

Avdeling/seksjon: analyse- og formidlingsseksjonen i statistikkavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten, Økonomiske- og biologiske nøkkeltall for de norske fiskeriene, Fiskeflåten, generelle interne og eksterne henvendelser

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen