Merete Fauske

E-post:

Avdeling/seksjon: analyse- og formidlingsseksjonen i statistikkavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

statistikk og lønnsomhetsanalyse for akvakultur, publikasjonene «Lønnsomhetsundersøkelse for akvakultur», «Statistikk for akvakultur» og «Nøkkeltall for norsk havbruksnæring», data til forskning, offisiell statistikk, statistikkalender