Geir Blom

E-post:

Avdeling: analyse- og formidlingsseksjonen i statistikkavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
ressurskontroll - målinger og analyser av omregningsfaktorer for fisk, norsk-russisk og internasjonalt samarbeid om omregningsfaktorer, analyse av utbyttemålinger i produksjonsbedrifter, utvikling og kvalitetssikring av metodikk innen kontrollarbeid og prøvetaking, deltaker i saltfisk-prosjektet, revisjon av artslister, undervisning for Kystvakten, koder (fiskeart, redskap, produkteer etc.)