Geir Blom

E-post: geir.blom@fiskeridir.no

Telefonnummer: 974 33 156

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: analyse- og formidlingsseksjonen i statistikkavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ressurskontroll - målinger og analyser av omregningsfaktorer for fisk, norsk-russisk og internasjonalt samarbeid om omregningsfaktorer, analyse av utbyttemålinger i produksjonsbedrifter, utvikling og kvalitetssikring av metodikk innen kontrollarbeid og prøvetaking, deltaker i saltfisk-prosjektet, revisjon av artslister, undervisning for Kystvakten

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen