Du er her:

analyse- og formidlingsseksjonen

Ledes av Anita Kjeilen Steinseide. Seksjonen har ansvar for å innhente og kvalitetssikre data til fiskeri- og akvakulturstatistikk og lønnsomhetsundersøkelser for fiskeri- og akvakulturnæringen. Dataene for fiskeristatistikk brukes i tillegg både i forvaltnings- og kontrollsammenheng. Seksjonen tilrettelegger også data til forskning og produserer norsk offisiell statistikk. I tillegg har seksjonen ansvar for arbeidet med utarbeidelse av omregningsfaktorer og oppfølging av internasjonale rapporteringsforpliktelser.

Navn Telefonnummer
Anette Ellefsen Persen - permisjon 905 68 617
Anita Kjeilen Steinseide 482 52 670
Elin B. Hopland 974 32 983
Geir Blom 974 33 156
Merete Fauske 974 33 223
Mursit Cetin 481 93 134
Oddrunn Ølmheim 974 33 395
Randi Sofie Sletten Hopland 974 33 041
Rune Paulsrud Mjørlund 952 59 448
Stine Thunes 902 00 619
Tove Aasheim 907 89 006
Trond Almendingen 992 46 038
Trond Havelin 924 43 635

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet