analyse- og formidlingsseksjonen

Ledes av Anita Kjeilen Steinseide. Seksjonen har ansvar for å innhente og kvalitetssikre data til forvaltning og kontroll. Seksjonen har også ansvar for fiskeri- og akvakulturstatistikk og lønnsomhetsundersøkelser for fiskeri- og akvakulturnæringen. Seksjonen tilrettelegger data til forskning og produserer og formidler norsk offisiell statistikk. I tillegg har seksjonen ansvar for arbeidet med utarbeidelse av omregningsfaktorer og oppfølging av internasjonale rapporteringsforpliktelser.


Navn
Anette Ellefsen Persen
Anita Kjeilen Steinseide
Elin B. Hopland
Gard Kroken
Geir Blom
Liv Holmefjord
Merete Fauske
Mursit Cetin
Oddrunn Ølmheim
Randi Sofie Sletten Hopland
Rune Baug Mjørlund
Stein Olav Kolle
Sverre Falck Langaas
Tove Aasheim
Trond Almendingen
Trond Havelin

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet