statistikkavdelingen

Ledes av Anita Kjeilen Steinseide som er konstituert som direktør mens Per Sandberg er vikarierende fiskeridirektør. Avdelingen har ansvar for å hente inn, kontrollere og formidle data fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. Medarbeiderne formidler statistikk fra Fiskeridirektoratets registre, overvåker fiskeriene ved hjelp av satellittsporing og elektronisk fangstrapportering og vedlikeholder Fiskeridirektoratets statistikkbank.


Direktør/stab

Se ansatte
Se ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet