Du er her:

statistikkavdelingen

Ledes av Per Sandberg. Avdelingen har ansvar for å hente inn, kontrollere og formidle data fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. Medarbeiderne formidler statistikk fra Fiskeridirektoratets registre, overvåker fiskeriene ved hjelp av satellittsporing og elektronisk fangstrapportering og vedlikeholder Fiskeridirektoratets statistikkbank.

Felles postmottak:
Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen
E-post: postmottak@fiskeridir.no
Sentralbord: 55 23 80 00
Telefaks: 55 23 80 90
NB! Merk forsendelsen med region/avdeling

Navn Telefonnummer
Per Sandberg 902 19 680
Grethe Aagaard Kuhnle 974 33 014
Hanne Rasch 926 65 796
Se ansatte
Se ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet