Statistikkavdelingen

Ledes av Per Sandberg. Avdelingen har ansvar for å hente inn, kontrollere og formidle data fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. Avdelingen overvåker fiskeriene ved hjelp av satellittsporing og elektronisk fangstrapportering samt formidler åpne data og statistikk fra Fiskeridirektoratets registre. Fiskeridirektoratet har fra 1. januar 2021 fått totalansvar for produksjon og formidling av Norges offisielle fiskeri- og akvakulturstatistikk. Dette arbeidet er lagt til Statistikkavdelingen. Avdelingen har to seksjoner.


Direktør/stab

Se ansatte
Se ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet