Thorbjørn Thorvik

E-post: thorbjorn.thorvik@fiskeridir.no

Telefonnummer: 468 12 456

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

forvaltningsplan Barentshavet/Norskehavet/Nordsjøen, miljømerking (MSC)

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen