Robert Misund

E-post: robert.misund@fiskeridir.no

Telefonnummer: 986 57 387

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

nasjonale og internasjonale tekniske reguleringer, redskapsutvikling, praktiske fiskerirelaterte problemstillinger

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen