Kristian Landmark Skaar

E-post:

Telefonnummer: 900 81 189

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Redskapsopprydding
Praktiske fiskerirelaterte problemstillinger, reketrål, kreps.
Fiskeri og seismikk
Marin forsøpling
Fiskeforsøk og redskapsutvikling (trål, teiner etc)
Teknisk regelverk (utøvelsesforskrifta etc)
Olje og gass vs fiskeriinteresser
Saksbehandling

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen