Kristian Landmark Skaar

E-post:

Avdeling/seksjon: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Redskapsopprydding
Praktiske fiskerirelaterte problemstillinger, reketrål, kreps.
Fiskeri og seismikk
Marin forsøpling
Fiskeforsøk og redskapsutvikling (trål, teiner etc)
Teknisk regelverk (utøvelsesforskrifta etc)
Olje og gass vs fiskeriinteresser
Saksbehandling