Gjermund Langedal

E-post:

Telefonnummer: 930 22 433

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

fiskerirelatert utviklingsarbeid, seismikk, mesopelagisk, redskap, not, snøkrabbe, teiner, fiskeforsøk, teknisk regelverk, redskapsopprydding, sameksistens fisk- olje, vindkraft, marin forsøpling

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen