Dagfinn Lilleng

E-post: dagfinn.lilleng@fiskeridir.no

Telefonnummer: 478 29 822

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: Utviklingsseksjonen i Ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Seleksjon i fiskeredskaper, tekniske reguleringer, koordinator for seismikk, olje/fisk, kystnære fiskeridata og praktisk fiskeri

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen