Bård Aarbakke

E-post: bard.aarbakke@fiskeridir.no

Telefonnummer: 975 69 198

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen