Bård Aarbakke

E-post:

Telefonnummer: 975 69 198

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Konkurrerende bruk av havet (eks Petroleum, havvind ), Plastproblematikk, Spøkelsesfiske, Clean Nordic Oceans, Industritrål fiske, Sjøpølse og Stillehavsøsters, seismikk, marin forsøpling

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen