Anne Marie Abotnes

E-post: anne-marie.abotnes@fiskeridir.no

Telefonnummer: 468 03 662

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

fiskeriforvaltning, leppefisk, kreps, rødlistearter, turistfiske,

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen