Thorbjørn Thorvik

E-post:

Avdeling/seksjon: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
forvaltningsplan Barentshavet/Norskehavet/Nordsjøen, miljømerking (MSC), raudåte, mesopelagisk, sjøfugl, nordisk råd