Gjermund Langedal

E-post:

Avdeling: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
fiskerirelatert utviklingsarbeid, seismikk, mesopelagisk, redskap, not, snøkrabbe, teiner, fiskeforsøk, teknisk regelverk, redskapsopprydding, sameksistens fisk- olje, vindkraft, marin forsøpling