Bård Aarbakke

E-post:

Avdeling/seksjon: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
konkurrerende bruk av havet (eks petroleum, havvind ), plastproblematikk, spøkelsesfiske, Clean Nordic Oceans, industritrål-fiske, sjøpølse, stillehavsøsters, seismikk, marin forsøpling