Anne Marie Abotnes

E-post:

Avdeling/seksjon: utviklingsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
fiskeriforvaltning, leppefisk, kreps, rødlistearter, turistfiske,