Trond Ottemo

E-post:

Avdeling/seksjon: ressursavdelingen i reguleringsseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
ledelse av reguleringsseksjonen, kysttorsk, hummer, taskekrabbe, fritids- og turistfiske, OTG