Terje Løbach

E-post: terje.lobach@fiskeridir.no

Telefonnummer: 908 35 495

Stilling:

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

internasjonale/regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner: NAFO, NEAFC, CCAMLR, SEAFO, NORAD, FAO/FN, OECD, FN, IMO samt svartelisten

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen