Terje Halsteinsen

E-post: terje.halsteinsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 468 18 565

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

tang og tare, uer (nasjonal), reker sør for 62°N, lokale reguleringer, agnkvoter, leppefisk, fritidsfiske, turistfiske og diverse utredninger, lodde Barentshavet, lodde Island, Grønland, Jan Mayen, ål, enkeltsaker inndragning

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen