Synnøve Liabø

E-post:

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

spørsmål knyttet til forvaltning av levende marine ressurser i nordområdene, det fiskerifaglige samarbeidet Norge-Russland og Norge-Færøyane, regulering av fisket etter torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet, utvikling og drift av kvotesystemet