Synnøve Liabø

E-post:

Telefonnummer: 468 02 971

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Spørsmål knyttet til det fiskerifaglige samarbeidet Norge-Russland og Norge-Færøyane. Regulering av fisket etter torsk og hyse nord for 62°N og ukestatistikken. Oppdatering av fartøy- og kvoteregisteret for egne fiskeslag

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen