Synnøve Liabø

E-post:

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Spørsmål knyttet til det fiskerifaglige samarbeidet Norge-Russland og Norge-Færøyane. Regulering av fisket etter torsk og hyse nord for 62°N og ukestatistikken. Oppdatering av fartøy- og kvoteregisteret for egne fiskeslag