Njål Wang Andersen

E-post: njal.andersen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 906 13 895

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

NVG Sild Sild i sør Brisling Mesopelagiske arterSalgslagene Klagesaker- inndragning Klagesaker- OTGTang og tarevassild

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen