Njål Wang Andersen

E-post:

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
NVG Sild, sild i sør, brisling, kolmule, raudåte, mesopelagiske arter, salgslagene, klagesaker- inndragning, klagesaker- OTG, tang og tare, vassild