Maja K. Rodriguez Brix

E-post:

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
makrell, makrellstørje, biologisk mangfold (bioprospektering), rognkjeks, reker og torsk i NAFO-området, brugde/håbrann/pigghå, dyphavsarter, bunnfisk Island, administrativ inndragning, sekretær i Reguleringsmøtet, flatøsters, østers, virksomhetsplan/årsverkkartlegging, j-meldinger (2p), registrering av norske fartøy for fiske i internasjonalt farvann (NEARC-område), dispensasjon landnot, brosme/lange, klagenemda erstatningssaker (var)