Jørgen Blix Nicolaysen

E-post:

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
torsk, sei, hyse, reker nord for 62, kongekrabbe, leppefisk, sjøkreps, koraller, restråstoff, seismikk, inndragning, stening/åpning av felt i Barentshavet, Nordsjøen/Skagerrak