Jørgen Blix Nicolaysen

E-post:

Telefonnummer: 996 44 225

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

torsk, sei, hyse, reker nord for 62, kongekrabbe, leppefisk, sjøkreps, koraller, restråstoff, seismikk, inndragning, stening/åpning av felt i Barentshavet, Nordsjøen/Skagerrak

Besøksadresse: Strandgaten 229, 5004 Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen