Inger-Anne Arvesen

E-post:

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
forhandlinger lodde Island, Grønland og Jan Mayen, forhandlinger NVG-sild (2p), regulering av fisket etter lodde i Barentshavet, lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen, NVG-sild og rognkjeks, stortingsmelding, oppdatering og kvalitetssikring av fartøy- og kvoteregisteret for egne fiskeslag, lisensiering for fiske etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen, lisensiering for fiske etter NVG-sild ved Island, arbeidsgruppe: utvikling av det nye kvoteregisteret, J-meldinger (reserve)