Inger-Anne Arvesen

E-post:

Telefonnummer: 468 02 857

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Forhandlinger lodde Island, Grønland og Jan Mayen, Forhandlinger NVG-sild (2p), Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet, lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen, NVG-sild og rognkjeks. Stortingsmelding, oppdatering og kvalitetssikring av fartøy- og kvoteregisteret for egne fiskeslag, lisensiering for fiske etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen, lisensiering for fiske etter NVG-sild ved Island, Arbeidsgruppe: utvikling av det nye kvoteregisteret, J-meldinger (reserve)

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen