Hilde M. Jensen

E-post:

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

lisensiering av utenlandske fartøy i norske farvann, stenging og åpning av fiskefelt i Barentshavet og i Nordsjøen/Skagerrak, NEAFC - regelverk og registreringsmeldinger, registrering av fartøy for rekefisket i Svalbardsonen, ajourføring av «Norwegian Black List».