Hild Ynnesdal

E-post:

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
sjøpattedyr, hval, ishavssel, kystsel, NAMMCO/IWC, Norge - Grønland, reker Grønland, bunfisk Grønland, lodde Island, Grønland, Ja Mayen, kvoteavtale, regulering av norsk fiske i grønlandske farvann, uer i internasjonalt farvann, internasjonale forskningstokt, klagenemnd for erstatningssaker