Hanne Østgård

E-post:

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Norge-Russland (forhandlinger - DPU), NAFO, utøvelsesforskriften, satellittsporing og rapportering, forskrifter om utenlandske fartøys fiske, Norge-Færøyane, CCAMLR, bistand til kystvakt og politi/påtalemyndighet, NORAD, notifisering, snøkrabbe, blåkveite