Hanne Østgård

E-post:

Telefonnummer: 468 05 205

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Norge-Russland (forhandlinger - DPU), NAFO, utøvelsesforskriften, satellittsporing og rapportering, forskrifter om utenlandske fartøys fiske, Norge-Færøyane, CCAMLR, bistand til kystvakt og politi/påtalemyndighet, NORAD, notifisering, snøkrabbe, blåkveite

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen