Guro Gjelsvik

E-post:

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
regulering av sei, torsk, hyse, uer og blåkveite nord for 62°N, sel og hval, kongekrabbe og snøkrabbe, fisket ved Grønland, lisens i Grønlands økonomiske sone, NAMMCO, uer nasjonalt/internasjonalt, kvotekontroll, ukestatistikk, oppdatering av fartøy- og kvoteregisteret for egne fiskeslag