Guro Gjelsvik

E-post:

Avdeling: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

regulering av torsk, hyse, sei, uer og blåkveite nord for 62°N, sel og hval, kongekrabbe og snøkrabbe, fiskerisamarbeidet med Russland, Færøyene, Grønland, lisens i Grønlands økonomiske sone, NAMMCO,  ukestatistikk