Guro Gjelsvik

E-post:

Telefonnummer: 900 63 839

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

regulering av sei, torsk, hyse, uer og blåkveite nord for 62°N, sel og hval, kongekrabbe og snøkrabbe, fisket ved Grønland, lisens i Grønlands økonomiske sone, NAMMCO, uer nasjonalt/internasjonalt, kvotekontroll, ukestatistikk, oppdatering av fartøy- og kvoteregisteret for egne fiskeslag

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen